Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Η πολιτική ατμόσφαιρα.


Αυτό το έτος 2009 παρουσιάσθηκαν ευκαιρίες πολιτικής δραστηριότητος,με συναισθηματισμούς και ενθουσιασμούς στις προεκλογικές φιέστες.Αναρριπίσθηκαν τα πολιτικά πάθη ,οι αντεγκλήσεις,οι αλληλοκατηγορίες ,προεβλήθησαν οι ανεκπλήρωτες και μη ρεαλιστικές υποσχέσεις.Ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές!Ευκαιρία να αναδείξωμε τους ηγέτες της χώρας μας και τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πως όμως εννοούμε τους ηγέτες;Παραθέτω ένα ποίημα του Άγι Φλογέρα:Ο αληθινός ηγέτης:Πόσο ωραία ο ψαλμωδός(ψ,44)

παρουσιάζει τα προσόντα του αληθινού ηγέτη,

απευθυνόμενος προς τον Μεσία,

αλλά και προς κάθε αρχηγόν!

"'Εντεινον και κατευοδού και βασίλευε

ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης

και οδηγήσει σε θαυμαστώς η δεξιά σου...

Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου.

Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν`

δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός,ο Θεός σου,

έλαιον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου".

Πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο γνήσιος ηγέτης

και τι μπορεί να κατορθώση!

Ο αιώνιος θείος λόγος μας παρατηρεί:ο θέλων πρώτος είναι ,έστω πάντων έσχατος: και στις απολαβές,τις προνομίες,την ανάπαυση,το βόλεμα των ημετέρων,τις καταχρήσεις.Να πρωταγωνιστή στις θυσίες και να προτάσση το εθνικό και όχι το κομματικό συμφέρον.23-11-09

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Ο απολογισμός


Συνήθως χρισημοποιούμε τον όρο,προκειμένου να αναφερθούμε σε ισολογισμούς εταιρειών η άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.Εκεί οι λογιστές εξισώνουν η αναγράφουν θετική η αρνητική σχέση εσόδων και εξόδων.Δύσκολος είναι ο έλεγχος από τον αναγνώστη μιας εφημερίδας.Ενεργητικό η παθητικό ,το αποτέλεσμα φαίνεται μάλλον επικοινωνιακό για την δημιουργία εντυπώσεων.

Στην ζωή,την βιοπάλη και την κοινωνία,κάθε φρόνιμος άνθρωπος κάνει κάθε μήνα και κάθε έτος λεπτομερή καταχώρηση,υπολογισμό και σύγκριση εσόδων και εξόδων.Διαπιστώνει τυχόν υπερβάσεις των εξόδων,εισδύει εις την πορείαν του τιμαρίθμου και του κόστους ζωής.Το απόσταγμα των συμπερασμάτων του τον καθοδηγεί σε συνεπέστερη,φρονιμώτερη,πιο συγκρατημένη διαχείριση των εξόδων του τον επόμενο μήνα και περισσότερο κατά το επόμενο έτος.

Στις ψυχικές καταστάσεις,στον χαρακτήρα και στις εκφάνσεις του,στην κατά Χριστόν οικοδομήν, οδοιπόρος της ζωής κατά καιρούς και ιδίως προ του Μυστηρίου της εξομολογήσεως καλείται να προβή σε αυτογνωσία.Εξετάζει τον εαυτό του ως προς τις ενέργειες,τα διανοήματα,τις επιθυμίες,τα πάθη ενός μηνός.Βλέπει που υστέρησε,παρεφέρθη,νικήθηκε από τον "παλαιόν άνθρωπον".Αποφασίζει να εντείνη τον αγώνα της οικοδομής,της μετανοίας.

Τελειώνοντας μια περίοδο της ζωής μας ηλικιακή(νεότης ,μέση,συνταξιοδότηση) ξαναγυρίζομε στα περασμένα και διαπιστώνομε ,αν ο απολογισμός (επιτυχίες,αστοχήματα,επιβραβεύσεις,περιφρονήσεις)υπήρξε θετικός η όχι.15-8-09

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Ο ηγέτης


Η ηγετική ικανότης προϋποθέτει διάθεση υπερνίκησης του εγώ και θυσίας για τους άλλους.Ο Μ. Αλέξανδρος αρνήθηκε το νερό που του πρόσφεραν στην έρημο της Γεδρωσίας,αφού διψούσαν οι στρατιώτες του.Ο αληθινός ηγέτης εφαρμόζει την παραβολή του Κυρίου περί του καλού ποιμένος ο οποίος "τίθησιν την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων

Έχει οραματισμούς,χωρίς να υποτιμά τους αντιπάλους ,αλλά και τις δυνατότητες των συνεργατών του και τις αντοχές του λαού του.Εμπνέει αξίες και με απέριττο λόγο πείθει το υπήκοον,συνεπής στις διακηρύξεις του κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αποφασιστικός,τολμηρός άμα και συνετός ,επιλέγει τους συνεργάτες,τον κατάλληλο χρόνο,εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις.Βαθύς ανατόμος της ανθρωπίνης ψυχής,ψυχολογεί ,σέβεται,ενθαρρύνει κι αυτούς ακόμη τους αντιπάλους του.

Βέβαια ,δεν παύει να είναι άνθρωπος,έχει κάποτε μεγάλα ελαττώματα και μπορεί να περιπέση σε λανθασμένες εκτιμήσεις,να έχη υποβολιμαίες πληροφορίες,να τυφλωθή από τις επιτυχίες του,να παραβλέψη ενδεχόμενα η υποβόσκουσες πολιτικές,οικονομικές,εθνικές κρίσεις.

Πολλοί χαρισματικοί και πολυτάλαντοι υπέκυψαν στα πάθη της πλεονεξίας,σαρκολατρείας,αλαζονείας,κολακείας.Υπέσκαψαν την εμπιστοσύνη των κατωτέρων των και έγιναν θύματα συνωμοσιών.Sic transit gloria mundi.Omnia humana humhuw et umbra! 27-7-09

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Κατά την γνώμη μου είναι εύκολο,εύχρηστο και όχι χρονοβόρο να συναλλάσσεσαι με το Δημόσιο ηλεκτρονικά.Με μιά όμως εξαίρεση:Να μην ανακατεύωνται χρηματικές συναλλαγές.Κάποιοι που ήθελαν να πρωτοτυπήσουν,παγιδεύτηκαν στο πρόγραμμα και δήλωσαν τρεις φορές το ίδιο ακίνητο! Αποτέλεσμα να τριπλασιασθή το Τέλος ακίνητης περιουσίας! Ιδιαίτερα είναι χρήσιμο το διαδίκτυο για άντληση πληροφοριών,συμβουλών και διατάξεων νόμων,όπου παρέχονται οι τελευταίες.
Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας:Τι 1/5 του πληθυσμού μας συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το Δημόσιο.Διπλάσιοι απ' αυτούς έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.Στην Ε.Ε. όμως ο Μ.Ο. των συναλλασσομένων ηλεκτρονικά με το Δημόσιο ανέρχεται στο διπλάσιο ποσοστό.
Πολλά περιθώρια υπάρχουν ,για να εμπλουτισθούν οι Δ.Ε.Κ.Ο. κυρίως με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να μηχανογραφηθούν τα στοιχεία ,όπως βλέπομε οι συνταξιούχοι από τα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.Τότε ακόμη περισσότεροι πολίτες θα καταφεύγουν στο διαδίκτυο,όχι μόνο κατατοπιζόμενοι αλλά και συναλλασσόμενοι.Δυστυχώς το Δημόσιο μηχανογραφεί τις εισπρακτικές του υπηρεσίες δια λόγους ευνοήτους.Παρήγορη πάντως η ιστοσελίδα:www.ermis.gov.gr η οποία όμως δεν παρέχει πλήρεις διεκπεραιώσεις συναλλαγών.
Ο υποφαινόμενος χρησιμοποίησε κατά καιρούς τις ιστοσελίδες των Υπουργείων Παιδείας,Οικονομικών, και Εσωτερικών ,ΚΕΠ,Γ.Γ.Πληροφοριακών συστημάτων,Δήμων κ.λ.π..Έχει όμως καταχωρήσει εκατοντάδες χρησίμων ιστοσελίδων διαφόρων ελληνικών και ξένων Οργανισμών ,για χρήση του ,αλλά και άλλων συμμετόχων. 15-7-09

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Εκδρομές


Από νεανικής ηλικίας μου άρεσε η αναδρομή στο παρελθόν.Μετείχα στις σχολικές εκδρομές(1950-1957)που είχαν χαρακτήρα μορφωτικό με επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία,αρχαιολογικούς χώρους,τοποθεσίες φυσικής καλλονής.Τις συνέχισα σαν φοιτητής(1958-1962).Εκτός όμως από τις ομαδικές ευκαιρίες περιώδευα τους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής και, λόγω του ιστορικού και αρχαιολογικού τμήματος που φοιτούσα,διδάχθηκα εμπειρικώς τα μελετώμενα.Μου έχουν αφήσει αλησμόνητες εντυπώσεις.Κάποιους απ'αυτούς επισκέφτηκα μετά 40 και πλέον χρόνια!(Κεραμεικός,Βραυρώνα,Ελευσίνα,Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά)


Δεν περιωρίστηκα μόνο στον Ελλαδικό χώρο.Πήγα μόνος μου η με groupe στην Ευρώπη,Β.Αφρική,Μέση Ανατολή,Ινδία,Κίνα ,Σιγκαπούρη.Έχω βιβλιοθήκη από σχετικά τουριστικά βιβλία.Έχω επισκεφτή πολλά Μουσεία κι όχι μόνο αρχαιολογικά(Πινακοθήκες,Ενυδρεία,περιβαλλοντικά ,ζωολογικούς κήπους ,μουσεία πόλεως.) Κατά τα διαλείμματα μεταξύ εκδρομών εύρισκα την ευκαιρία να επισκεφθώ Μουσεία και αξιοθέατα των Αθηνών πολλάκις.


Πιστεύω ότι οι εκδρομές μηδέ των φυσιολατρικών εξαιρουμένων αποτελούν ευκαιρίες εκλεπτύνσεως του καλλιτεχνικού και αισθητικού μας τεμπεραμέντου,αναπτύξεως του ομαδικού πνεύματος,εδραιώσεως του θεσμού της φιλίας,κατανοήσεως μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και λαών.14-7-09 Ελευθερόφρων