Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Ο απολογισμός


Συνήθως χρισημοποιούμε τον όρο,προκειμένου να αναφερθούμε σε ισολογισμούς εταιρειών η άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.Εκεί οι λογιστές εξισώνουν η αναγράφουν θετική η αρνητική σχέση εσόδων και εξόδων.Δύσκολος είναι ο έλεγχος από τον αναγνώστη μιας εφημερίδας.Ενεργητικό η παθητικό ,το αποτέλεσμα φαίνεται μάλλον επικοινωνιακό για την δημιουργία εντυπώσεων.

Στην ζωή,την βιοπάλη και την κοινωνία,κάθε φρόνιμος άνθρωπος κάνει κάθε μήνα και κάθε έτος λεπτομερή καταχώρηση,υπολογισμό και σύγκριση εσόδων και εξόδων.Διαπιστώνει τυχόν υπερβάσεις των εξόδων,εισδύει εις την πορείαν του τιμαρίθμου και του κόστους ζωής.Το απόσταγμα των συμπερασμάτων του τον καθοδηγεί σε συνεπέστερη,φρονιμώτερη,πιο συγκρατημένη διαχείριση των εξόδων του τον επόμενο μήνα και περισσότερο κατά το επόμενο έτος.

Στις ψυχικές καταστάσεις,στον χαρακτήρα και στις εκφάνσεις του,στην κατά Χριστόν οικοδομήν, οδοιπόρος της ζωής κατά καιρούς και ιδίως προ του Μυστηρίου της εξομολογήσεως καλείται να προβή σε αυτογνωσία.Εξετάζει τον εαυτό του ως προς τις ενέργειες,τα διανοήματα,τις επιθυμίες,τα πάθη ενός μηνός.Βλέπει που υστέρησε,παρεφέρθη,νικήθηκε από τον "παλαιόν άνθρωπον".Αποφασίζει να εντείνη τον αγώνα της οικοδομής,της μετανοίας.

Τελειώνοντας μια περίοδο της ζωής μας ηλικιακή(νεότης ,μέση,συνταξιοδότηση) ξαναγυρίζομε στα περασμένα και διαπιστώνομε ,αν ο απολογισμός (επιτυχίες,αστοχήματα,επιβραβεύσεις,περιφρονήσεις)υπήρξε θετικός η όχι.15-8-09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου